Imatge d'arxiu de les proves
Imatge d'arxiu de les proves - ROBER SOLSONA
ABC en Valencià

Un total de 10.988 inscrits realitzen les proves d'accés a cicles de Formació Professional

Els continguts de la prova estan adaptats al currículum de l'ESO

VALENCIAActualizado:

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior per a tot l'alumnat que no compleix els requisits d'accés que estipula la legislació vigent.

Un total de 10.988 persones s'han inscrit a aquestes proves a tot el territori valencià, de les quals 3.708 realitzaran les proves a les comarques d'Alacant, 1.556 ho faran a les de Castelló i 5.724 a les comarques de València.

Este dilluns es realitzen les proves en tots aquells centres públics on s'imparteixen cicles formatius de grau mitjà. L'estructura de la prova es comuna per a totes les famílies professionals i es divideix en tres parts: lingüística, social i cientificomatematicotècnica.

L'únic requisit que existeix per a realitzar esta prova és tindre complits 17 anys d'edat o complir-los abans del dia 31 de desembre de 2017. Els continguts de la prova estan adaptats al currículum de l'ESO.

El dimarts dia 20 es farà la prova per a aquelles persones, amb una edat mínima de 19 anys, que vulguen accedir als cicles formatius superiors. Aquesta prova es divideix en dues parts: una part comuna i una altra d'específica que es vincula amb la família professional el cicle de la qual es desitge cursar. Les persones aspirants han de demostrar el seu grau de maduresa en relació amb els objectius de batxillerat.