Imatge d'arxiu del Servef
Imatge d'arxiu del Servef - MIKEL PONCE
Ocupació

El Servef convoca ajudes per 6,8 milions d'euros per a fomentar la contractació de persones vulnerables

L'objectiu és contractar a majors de 50 anys, persones en situació o risc d'exclusió social i desocupades de llarga duració

VALÈNCIAActualizado:

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Servef) ha convocat subvencions per valor de 6,8 milions d'euros per a fomentar la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables, en el marc d'Avalem Experiència.

Aquestes subvencions podran sol·licitar-les entitats ocupadores i també persones treballadores autònomes, amb àmbit d'actuació a la Comunitat per a contractar a majors de 50 anys, persones en situació o risc d'exclusió social i desocupades de llarga duració.

L'objectiu és aconseguir la inserció laboral de col·lectius vulnerables i impulsar la contractació indefinida per mitjà de programes que fomenten la conversió a indefinit de contractes temporals i la contractació indefinida inicial. També es promou la contractació en pràctiques de persones pertanyents a determinats col·lectius. Es preveu que unes 590 persones seran contractades gràcies a aquestes ajudes.

"Estem treballant per a crear un mercat laboral més inclusiu i divers, centrat en les persones, en què no es quede ningú darrere", ha declarat el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, qui, a més, ha afegit que "per a això, el Servef continua impulsant polítiques actives d'inserció laboral".

La quantia de les ajudes depén del tipus de contractació que es realitze. En el cas dels contractes en pràctiques és de 8.242 euros, per a la conversió de contractes temporals a indefinits són 9.272 euros, i la subvenció per a la contractació indefinida inicial ascendeix a 18.544 euros. En el cas de contractar persones amb diversitat funcional o dones víctimes de violència de gènere, aquestes ajudes s'incrementaran.

Les subvencions de foment de l'ocupació formen part de les actuacions que estan cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana. Aquestes ajudes, s'emmarquen dins una estratègia d'actuacions més àmplia vinculada al desenvolupament del pla 'Avalem Experiència'.

'Avalem Experiència'

'Avalem Experiència' és un programa integral dirigit a persones majors de 30 anys en situació de desocupació, que té com a finalitat combatre la situació d'emergència social que suposa l'elevada taxa de desocupació, i incorpora una visió inclusiva i la perspectiva de gènere en les seues accions.

El pla 'Avalem Experiència' va ser creat per a recolzar la contractació de persones majors de 30 anys i contribuir a la conciliació personal, familiar i laboral, així com a la igualtat entre dones i homes o a l'estabilitat en el treball.

"Els programes d'ocupació de Servei Valencià d'Ocupació no són només per a joves, intentem dur a terme actuacions que arriben a tots els col·lectius vulnerables o amb major taxa de desocupació. Som conscients que moltes persones amb experiència laboral tenen problemes per a tornar a integrar-se en el mercat de treball i volem facilitar-los el camí", ha explicat Enric Nomdedéu.

Algunes de les actuacions del Servef relacionades amb 'Avalem Experiència' són el desenvolupament de programes destinats a la contractació de persones de més de 30 anys en col·laboració amb les corporacions locals, plans de foment del treball autònom, programes d'ocupació per a persones desocupades de llarga duració majors de 45 anys, tallers mixtos d'ocupació-formació, etc.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds per al foment de la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables finalitzarà 31 d'octubre de 2018.

Les persones físiques o entitats ocupadores hauran de presentar la seua sol·licitud de forma telemàtica a través de l'enllaç Tramitar amb certificat que hi ha associat a la convocatòria en l'apartat de subvencions de la web del Servef. Les persones físiques podran també presentar la seua sol·licitud davant de la corresponent Direcció Territorial del Servef utilitzant els impresos localitzats.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud. Per a qualsevol informació addicional es pot consultar la convocatòria en l'apartat subvencions de la web del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.